Gizlilik Politikası

Bulunduğunuz internet sitesi (www.elegansajans.com) Elegans Ajans firmasına aittir ve bu siteyi ziyaret eden ziyaretçilerimizin bilgi güvenliği Elegans Ajans için önem taşımaktadır. Bu metin, bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.Site sayfalarını kişisel herhangi bir bilgi vermeden dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilir, ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Web sitemizi ziyaretinizde kişisel bilgileriniz, sadece sizin bilginiz dahilinde sizden temin edilebilmektedir. Sizlerin, bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz Elegans Ajans tarafından korunmaktadır.

Bu nedenle, söz konusu kişisel bilgiler sizin haberiniz veya onayınız olmadan ya da hukuksal yükümlülük altında bulunulmadığı sürece tarafımızdan diğer kişilere verilmeyecektir.

Gizli bilgiler, ancak resmi makamlar tarafından usulü dairesinde bu belgelerin talep edilmesi durumunda, yürürlükte bulunan emredici mevzuat hükümleri gereği resmi makamlara açıklanabilecektir.

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacı ile sizlerin de şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz.

Elektronik posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Web sitemizde Elegans Ajans tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz.

Elegans Ajans, bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

GİZLİLİK ŞARTLARI

1- Elegans Ajans (“Şirket”) tarafından işletilen www.elegansajans.com adresindeki internet sitesinde (“İnternet Sitesi”), İnternet Sitesi’ni herhangi bir şekilde ziyaret eden ve/veya kullanan kişilere (“Kullanıcı”) daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. İnternet sitesi ile toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Kullanıcı’nın hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için İnternet Sitesi bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; İnternet Sitesi üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır.

2-Bu Gizlilik Politikası’nın amacı, sözleşmeyle aksi belirtilmedikçe, Kullanıcı’ların İnternet Sitesi’ni kullanımını yönetmektir. Şirket işbu Gizlilik Politikası’nı her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir. Böyle durumlarda, değiştirilen metnin İnternet Sitesi’nde yayımlanması ile değişiklikler geçerlilik kazanacaktır.

WhatsApp WhatsApp Destek